Organizační zajištění vlastní správy


 

 • Obchodní evidence

  Uzavírání, sledování, plnění a aktualizace veškerých závazkových vztahů.

 • Technická evidence

  Pořizování, aktualizace a archivace dokladů o technickém a technologickém vybavení domu a jeho stavu.

 • Služby spojené s užíváním jednotek a obsluhou nemovitosti

  Kontrola kvality služeb, hospodaření s klíči, odečety domovních a bytových měřidel.

 • Havarijní služby

  Včasné vyřízení drobných oprav a údržby nemovitosti včetně projednání případných škod s pojišťovnou a nebo projednání vandalismu s policií apod.

 • Pružné odstranění drobných výpadků elektroinstalace

  Vypadlé jističe, prasklé žárovky či zářivky, vyřazené startery v zářivkách, obsluha ovládání osvětlení a ventilace, optimalizace časových relé, obsluha a aktualizace domovních zvonků apod.

 

 

 • Dohled nad termíny a provádění předepsaných revizí

  hydranty, elektroinstalace atd.

 • Pololetní preventivní prohlídky a údržba garážových vrat

  Prevence je základem hladkého provozu.

 • Služby spojené s provozem výtahů

  Vyproštění z výtahu v případě uvíznutí a plynulou komunikaci s příslušným autorizovaným servisem provozu výtahových zařízení.